فنجان قهوه پیرکس GOOD MORNING

فنجان پیرکس دسته رنگی 6 عددی

GOOD MORNING

محصول کشور چین

تعداد در کارتن : ۴۰  دست

قیمت ویژه  هر دست : 159.000 تومان

ظروف پیرکس به عنوان نوعی از شیشه ی بوروسیلیکات شناخته شده است. شیشه بوروسیلیکات شامل موادی از جمله شن، پیرکس، سیلیکا و اکسید بارون می باشد. این نوع ظروفنسبت به دیگر شیشه ها در مقابل شوک های حرارتی مقاوم تر می باشد. دلیل این ویژگی در ظروف پیرکس وجود اکسید بارون می باشد. چرا که اکسید بارون دارای ضریب انبساط حرارتی کمی می باشد.

منظور از شوک حرارتی این است که دمای شیشه افزایش یافته و در نتیجه باعث ایجاد ترک هایی روی سطح شیشه می شود و حتی ممکن است که باعث شکستن و انفجار قسمت هایی از شیشه شوند. اثرات این شوک حرارتی، برای انواع شیشه ها با فرمول های مختلف متفاوت می باشد. البته لازم به ذکر است که این شوک حرارتی بر اثر گرم و سرد شدن پی در پی شیشه شود.